Onze producten

VOORWAARDEN » Garantie voorwaarden tuinmeubelen

Garantievoorwaarden.

Op al onze tuinmeubelen geldt de fabrieksgarantie van 2 jaar op materiaal-, constructie- en productiefouten vanaf het moment van aankoop. Uitgesloten hiervan zijn schades, die door verkeerd of ondeskundig gebruik van meubelen / parasols ontstaan. Hierbij kunt u denken aan:
• abnormale belastingen
• verkeerd onderhoud
• reparaties door ondeskundige
• het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
• windschade (vb. bij parasols).
Verder uitgesloten zijn gebreken, die op normale slijtage zijn terug te voeren.